-15% ΕΚΠΤΩΣΗ σε όλη την ιστοσελίδα! ΕΚΠΤΩΣΗ -15%! Κουπόνι: CH2024

Νομική προειδοποίηση

Σε συμμόρφωση με το άρθ. 5 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενημερώνεστε:

Η εταιρεία που κατέχει αυτή την ιστοσελίδα είναι:
Επωνυμία Επιχείρησης: Caphunters, S.L.
CIF: B99537805
Σπίτι: Pablo Neruda Número 15, Planta 4º, Puerta A
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: cs@caphunters.com
Εμπορικό Μητρώο: Sociedad de responsabilidad limitada española inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 4376, Folio 212, Hoja Z-64820, Inscripción 1º.

Γενικές συνθήκες

Α) Σκοπός των γενικών όρων

Σκοπός των παρόντων Γενικών Όρων είναι η ρύθμιση των όρων χρήσης και χρήσης της ιστοσελίδας caphunters.com (εφεξής CAPHUNTERS), η δραστηριότητα της οποίας είναι η εμπορία αξεσουάρ μόδας.

Η απλή χρήση του ιστότοπου αποδίδει την ιδιότητα των Χρηστών, οι οποίοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη ή εξαίρεση, καθέναν από τους Γενικούς Όρους που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο.

Η CAPHUNTERS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς κάθε μία από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αναδιαρθρώσει, να τροποποιήσει ή να εξαλείψει οποιαδήποτε πληροφορία, υπηρεσία ή περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη

Ο ιστότοπος είναι δωρεάν και δημόσιος για χρήση και κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που εμφανίζονται. Η CAPHUNTERS διατηρεί ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται για Εγγεγραμμένους Χρήστες συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής χρήστη που είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε χρήστη.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δεσμεύεται να κάνει νόμιμη χρήση των Κωδικών Πρόσβασης, καθώς και να μην τους θέτει στη διάθεση τρίτων. Και αναλαμβάνετε να ειδοποιήσετε αξιόπιστα τους CAPHUNTERS το συντομότερο δυνατό για την απώλεια ή κλοπή των Κωδικών Πρόσβασης, καθώς και για κάθε κίνδυνο πρόσβασης σε αυτούς από τρίτους.

Γ) Όροι πώλησης

Η τοποθέτηση παραγγελίας στον ιστότοπο συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων.

Η τιμή που εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή δίπλα στο προϊόν περιλαμβάνει φόρους και αναφέρεται πάντα σε παραγγελίες που γίνονται ηλεκτρονικά. Η CAPHUNTERS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την εν λόγω τιμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και την εξάλειψη οποιουδήποτε στοιχείου από τον κατάλογο προϊόντων ή την εισαγωγή νέων.

Τα έξοδα διεκπεραίωσης και αποστολής θα βαρύνουν τον πελάτη και θα προσδιορίζονται στο καλάθι αγορών και στην παραγγελία.

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να εξοφληθούν μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας χρησιμοποιώντας έναν από τους επιλεγμένους τρόπους πληρωμής που θα αναλυθούν στη διαδικασία αγοράς, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής κάθε πελάτη.

Ο χρόνος παράδοσης θα εξαρτηθεί από τα προϊόντα και τον προορισμό αποστολής και σε κάθε περίπτωση αρχίζει να μετράει από τη στιγμή που η CAPHUNTERS λαμβάνει την πληρωμή για την παραγγελία. Ο εν λόγω χρόνος παράδοσης θα εκτεθεί κατά προσέγγιση στη διαδικασία αγοράς και μπορεί να εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής, η οποία θα εκτεθεί επίσης στην εν λόγω διαδικασία αγοράς.

Σε διεθνείς αποστολές (εκτός Ισπανίας), το κράτος παραλαβής της αποστολής μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή φόρων ή/και τελωνειακών τελών που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή παραγγελίας. Κάθε πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το ποιες είναι αυτές οι συνθήκες.
Ο incoterm που εφαρμόζεται στις διεθνείς μας αποστολές είναι CPT.
Εάν δεν καταβληθεί το αντίστοιχο τελωνειακό τέλος, κατά την κρίση του πελάτη, το δέμα θα θεωρηθεί εγκαταλελειμμένο και δεν θα επιστραφεί, επομένως το ποσό της παραγγελίας δεν θα επιστραφεί.

Εάν έχει δοθεί λανθασμένη ή ελλιπής διεύθυνση παράδοσης από τον πελάτη, τα έξοδα αποστολής δεν θα επιστραφούν σε περίπτωση που το δέμα τελικά δεν μπορεί να παραδοθεί.

Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν παραλάβει το δέμα, το απορρίψει ή δεν το παραλάβει εντός του αντίστοιχου σημείου παράδοσης, τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει μερικώς ή ολικά την παραγγελία, εφόσον το εμπόρευμα δεν έχει αποσταλεί.

Η CAPHUNTERS δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον χρήστη ή τρίτους για τις συνέπειες της χρήσης του προϊόντος, είτε άμεσες είτε έμμεσες ζημιές, ατυχήματα που υπέστησαν άτομα, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με το προϊόν, απώλεια κέρδους ή απώλεια κερδών ή ζημίες που προέρχονται από επιδείνωση.

Η CAPHUNTERS δεν ευθύνεται για πιθανά τυπογραφικά λάθη ή λάθη περιεχομένου στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά καιρούς, και όπως και οι τιμές, αυτά τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πολιτική Απορρήτου

Σε σχέση με τη συμμόρφωση με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε από τις μορφές που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο (caphunters.com) περιλαμβάνονται σε αρχεία υπολογιστή που ανήκουν και υπό την ευθύνη της CAPHUNTERS και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένες μεθόδους με μοναδικό σκοπό να καταστεί δυνατή η διοικητική διαχείριση των εμπορικών μας σχέσεων.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά τους CAPHUNTERS ώστε τυχόν δεδομένα που λαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο για την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών να μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για την καλύτερη εκπλήρωση των υπηρεσιών τους - μεταφορείς, εγκαταστάτες, οικονομικές οντότητες κ.λπ. - . Σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι οι απολύτως απαραίτητες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί. Ομοίως, ο χρήστης εξουσιοδοτεί τους CAPHUNTERS να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών και προωθητικών ενεργειών για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης που παρέχονται από τον ισχύοντα Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 15/1999, απλώς ειδοποιώντας μας μέσω ταχυδρομείου ή email.:

Caphunters, S.L.
C/ Pablo Neruda 15
50018 Zaragoza
cs@caphunters.com

Το ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει όλα αυτά τα δεδομένα είναι καταχωρημένο στην Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔ) και αναλαμβάνουμε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ο Οργανισμός υποχρεώνει βάσει του Οργανικού Νόμου 15/1999 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

  1. Λάβετε τα δεδομένα νόμιμα.
  2. Ζητήστε άδεια από τους κατόχους των δεδομένων, ενημερώνοντάς τους για την προέλευση των δεδομένων που έχουμε, την ταυτότητα του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία τους, τον σκοπό αυτής της υπηρεσίας και τα δικαιώματα που σας βοηθούν (πληροφορίες, πρόσβαση, διόρθωση και ακύρωση) .
  3. Ειδοποιήστε κατά τη στιγμή της εισαγωγής των δεδομένων ότι αυτά θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτόματες μεθόδους για την εκτέλεση των υπηρεσιών που περιγράφονται, μέσω τουλάχιστον ενός συνδέσμου προς αυτήν την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
  4. Ότι τα δεδομένα είναι επαρκή, σχετικά και όχι υπερβολικά για τον σκοπό για τον οποίο ελήφθησαν.
  5. Ότι τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, οι οποίοι περιγράφονται στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.
  6. Ότι τα δεδομένα ακυρώνονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα.
  7. Λάβετε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας αυτών των δεδομένων και την αποφυγή αλλοίωσης, απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα δεδομένα σας πρόκειται να μεταφερθούν σε τρίτη εταιρεία, θα είστε συμβατικά υποχρεωμένοι να σας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για το γεγονός αυτό, για τον σκοπό της μεταφοράς, ότι τα δεδομένα σας έχουν μεταφερθεί από εμάς , καθώς και να συνεχίσετε να εγγυάστε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, τροποποίησης και ακύρωσης. Εάν σε καμία περίπτωση δεν επιθυμείτε τα δεδομένα σας να μεταφερθούν σε τρίτη εταιρεία, ενημερώστε μας.

Η CAPHUNTERS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ή τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας για λόγους προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία ή άλλους λόγους, γι' αυτό συνιστάται στον χρήστη αυτού του ιστότοπου να εξετάζει περιοδικά αυτήν τη σελίδα, καθώς η χρήση αυτού του ιστότοπου από ο χρήστης θα θεωρείται ως αποδοχή της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή των όρων χρήσης που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

Responsable de datos: Caphunters, S.L. es el responsable del tratamiento de los datos y ficheros automatizados de la entidad con su NIF: B99537805 Dir. postal: Calle Maria de Luna 11, Nave 4, C.P. 50.018 (Zaragoza) España. Correo elect: cs@caphunters.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
  • - Los datos solo se cederán a terceros, organismos públicos, juzgados y tribunales y en los casos en que exista una obligación legal.
  • - A ficheros de solvencia patrimonial en casos de impago, y entidades de prevención de fraude.
  • - A prestadores de servicios que actúan como encargados de tratamiento de datos, servicios informáticos y asesoría de documentación contable y fiscal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CAPHUNTERS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios Una vez extinguida la relación contractual, mantendremos sus datos bloqueados durante los plazos de prescripción legal, que con carácter general es de 10 años, por aplicación de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Πολιτική cookies

Τύποι 'cookies' που χρησιμοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τόσο προσωρινά cookies όσο και μόνιμα cookies. Τα 'cookies περιόδου λειτουργίας' αποθηκεύουν δεδομένα μόνο όταν ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο και τα 'μόνιμα cookies' αποθηκεύουν τα δεδομένα στο τερματικό, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η χρήση τους σε περισσότερα από ένα συνεδρία. συνεδρία.

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των 'cookies', ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί:

Τεχνικές 'Cookies'

Είναι αυτά που επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγηθεί στον ιστότοπο ή την εφαρμογή και να χρησιμοποιήσει τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτόν. Για παράδειγμα, έλεγχος κυκλοφορίας και επικοινωνίας δεδομένων, αναγνώριση της περιόδου σύνδεσης, πρόσβαση σε τμήματα ιστού περιορισμένης πρόσβασης, απομνημόνευση των στοιχείων που συνθέτουν μια παραγγελία, υποβολή αιτήματος για εγγραφή ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση, χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά την πλοήγηση και αποθήκευση περιεχομένου για μετάδοση βίντεο ή ήχο.

Προσαρμογή 'Cookies'

Είναι αυτά που επιτρέπουν στο χρήστη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με κάποια γενικά χαρακτηριστικά προκαθορισμένα στο τερματικό του ή που ορίζει ο ίδιος ο χρήστης. Για παράδειγμα, η γλώσσα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία, η επιλεγμένη σχεδίαση περιεχομένου, η γεωγραφική θέση του τερματικού και η περιφερειακή διαμόρφωση από την οποία γίνεται πρόσβαση στην υπηρεσία.

Διαφήμιση 'Cookies'

Είναι αυτά που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση των διαφημιστικών χώρων που έχουν συμπεριληφθεί στον ιστότοπο ή την εφαρμογή από την οποία παρέχεται η υπηρεσία. Επιτρέπουν στο διαφημιστικό περιεχόμενο να προσαρμόζεται έτσι ώστε να είναι σχετικό με τον χρήστη και να αποφεύγεται η εμφάνιση διαφημίσεων που έχει ήδη δει ο χρήστης.

'Cookies' για στατιστική ανάλυση

Είναι αυτά που επιτρέπουν την παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σε ιστότοπους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του τύπου 'cookies' χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δραστηριότητας των ιστότοπων, της εφαρμογής ή της πλατφόρμας και για τη δημιουργία προφίλ περιήγησης των χρηστών των εν λόγω ιστότοπων, προκειμένου να εισαχθούν βελτιώσεις στην υπηρεσία με βάση τα δεδομένα χρήσης των χρηστών.

'Cookies' από τρίτα μέρη

Σε ορισμένες ιστοσελίδες, μπορούν να εγκατασταθούν cookies τρίτων που σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε και να βελτιώνετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Όπως, για παράδειγμα, οι στατιστικές υπηρεσίες Google Analytics και Comscore.

Εάν αποκλείσετε τη χρήση των 'cookies' στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.